Nasi Specjaliści

Wybierz specjalistę i skontaktuj się z nami

dr Beata Freier
Specjalista w zakresie Onkologii Klinicznej. Wieloletni organizator oraz szef oddziałów onkologii na Dolnym Śląsku. Obecnie od kilku lat Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Bierze aktywny udział w konsyliach onkologicznych. Prowadzi badania kliniczne. W swym dorobku zawodowym ma kształcenie nowych kadr onkologicznych, aktualnie nauczyciel akademicki. Wieloletni ekspert Ministerstwa Zdrowia.
dr Grażyna Pietrzyk
Specjalista chirurgii onkologicznej. Wraz z Wydziałem Zdrowia UM we Wrocławiu stworzyła pierwszy na Dolnym Śląsku Program Wczesnego Wykrywania Raka Skóry i Czerniaka. Organizator i kierownik wielu zakładów diagnostyki i leczenia chorób piersi oraz oddziałów chirurgii onkologicznej w regionie. Pionier zastosowania małoinwazynej, przezskórnej metody usuwania łagodnych guzów piersi z użyciem biopsji mammotomicznej oraz wieloletni szkoleniowiec lekarzy i propagatorka tej metody w Polsce. Od 2007r związana z Nyskim Ośrodkiem Onkologii oraz Programami Profilaktyki Raka Piersi. Przebyła szkolenia w wielu zagranicznych ośrodkach w tym USA, Niemczech i Europejskiej Szkole Onkologii.
dr Iwona Włodarska - Polińska
Specjalista radioterapii onkologicznej, szczególnie zaangażowana w leczenie nowotworów głowy i szyi oraz guzów mózgu, członek ESTRO, uczestnik wielu kursów jak i corocznych meeting’ów ESTRO prezentujących najnowsze trendy w leczeniu nowotworów złośliwych. Organizator pierwszego prywatnego ośrodka leczenia radioterapią nowotworów w Wałbrzychu, gdzie pomoc pacjent otrzymuje natychmiast. Zaangażowana od wielu lat w profilaktykę wtórną nowotworów piersi. Doświadczenie zawodowe zdobyte w ośrodkach onkologicznych polskich, europejskich jak i w ośrodku Methodist Hospital będącym częścią Medical City w Houston, USA.
dr Zbigniew Sycz
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizuje się w żywieniu enteralnym (dojelitowym i dożołądkowym). Od wielu lat zajmuje się pacjentami niewydolnymi oddechowo, którzy pozostają w domach pod opieką bliskich. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) - największego i najstarszego Polskiego Towarzystwa zajmującego się tematyką leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego i metabolizmu Jako anestezjolog ma ogromne doświadczenie w terapii bólu, w tym przewlekłych migren, z wykorzystaniem botoksu. Wiedzę o tej nowatorskiej metodzie, a także leczeniu spastyczności mięśni zdobywał na licznych kursach w kraju i zagranicą. Będąc ekspertem w tej dziedzinie, prowadzi szkolenia dla lekarzy na terenie całej Polski
dr Piotr Gajewski
Ukończył Wydział Lekarski, Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista Chorób Wewnętrznych. Od roku 2019 pracuje w Centrum Chorób Serca, Szpitala Klinicznego Klinicznego we Wrocławiu, gdzie odbywa specjalizację z kardiologii. Student Studiów Doktoranckich w Klinice Chorób Serca we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi chorych na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, gdzie trafiają pacjenci w stanach zagrożenia życia. W praktyce zawodowej szczególnie interesuje się: chorobą niedokrwienna serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami rytmu.
dr Łukasz Mucha
Łukasz Mucha urodził się 22. stycznia 1982. roku we Wrocławiu. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził we Wrocławiu, gdzie uczęszczał do klasy sportowej o profilu siatkarskim w szkole podstawowej nr 32 przy ulicy Szkockiej. W latach 1997-2001 uczęszczał do VII liceum ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ulicy Kruczej we Wrocławiu, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W 2001 roku rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w roku 2008. W tym czasie pełnił także funkcję przewodniczącego STN i intensywnie pracował w ramach koła anatomii prawidłowej AWF. Anatomia stała się wtedy jedną z jego pasji. W międzyczasie (2004-2010) studiował również na wydziale lekarskim wrocławskiej Akademii Medycznej i wtedy zadecydował, że dalszą prace zawodową chce związać z Kliniką Ortopedii i Traumatologii dzisiejszego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie pracował w ramach koła ortopedycznego uczęszczając także na ostre dyżury ortopedyczne. Ta decyzja umożliwiła mu połączenie umiejętności z zakresu ortopedii i rehabilitacji i uzyskanie globalnej wiedzy o diagnostyce i leczeniu schorzeń narządu ruchu. W 2018 otworzył przewód doktorskiego i pisze prace pt: „Analiza porównawcza biopsji otwartej i zamkniętej w guzach kręgosłupa”. W 2019 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Po specjalizacji został zatrudniony w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i tu kontynuuje dalszą pracę naukowo-badawczą oraz kliniczną. Na co dzień w klinice opiekuje się pacjentami z nowotworami kości i mięsakami tkanek miękkich. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszy w Europie i drugi na Świecie zabieg przeszczepu całego aparatu wyprostnego stawu kolanowego w leczeniu choroby nowotworowej rzepki. Pierwszy, podobny zabieg został przeprowadzony w Indiach w 2006 roku. Nowatorskie, zmodyfikowane leczenie chirurgiczne zespołu lekarzy z Wrocławia, skojarzone z nowoczesną terapia farmakologiczną pozwoliło nie tylko na wyleczenie choroby nowotworowej ale także na całkowity powrót funkcji operowanej kończyny. Łukasz Mucha aktywnie angażuje się w dydaktykę studentów i młodych lekarzy. Wśród innych zainteresowań wymienić należy: żeglarstwo, kolarstwo, wędkarstwo, ogrodnictwo, koszykówkę, siatkówkę, ochronę przyrody, architekturę oraz wnętrzarstwo.
dr Aleksander Kozłowski
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2001). Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej, zatrudniony w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej przy Klinice Chirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Doświadczenie specjalistyczne zdobywał w ośrodkach polskich (m.in. na Oddziale Chirurgii Naczyniowej przy Klinice Chirurgii i Angiologii CMKP Szpitala Bielańskiego w Warszawie; w Klinice Chirurgii Naczyniowej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) i zagranicznych (mi.in. Klinik für Gefäss Chirurgie SRH Zentralklinikum Suhl, Deutschland; University Hospital of Hradec Kralove, Czech Republic). W swojej praktyce przeprowadził ponad dwa tysiące zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej - zarówno klasycznych, jak i wewnątrznaczyniowych (m.in. implantacje stentgraftów, angioplastyka tętnic obwodowych). Z zamiłowania płetwonurek i żeglarz. Pasjonat modelarstwa oraz literatury i filmu science fiction.
Leczone choroby: choroby naczyń, zakrzepica żylna, przepuklina, żylaki, żylaki kończyn dolnych, zmiany skórne, zmiany naczyniowe, choroby chirurgiczne, diagnostyka chorób żył, ultrasonograficzna, diagnostyka chorób żył
lek. Anna Łoś
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2011). Specjalistka chirurgii ogólnej. Aktualnie w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej. Na co dzień pracuje na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, gdzie zajmuje się głównie diagnostyką i leczeniem raka jelita grubego (w tym technikami małoinwazyjnymi) oraz raka piersi.